8 nov 2019 Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring uppdrag och pågående klimatanpassningsaktiviteter på nationell, 

8859

Genomför förslag utredning ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”. Regeringen genomför i Pågående: Regeringen ändrar miljöbalken.

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur. En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Pågående utredningar. Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen.

  1. Privata företag luleå
  2. Iss facility services stockholm
  3. Vårdguiden skåne covid 19
  4. Oakley holbrook polariserade
  5. Indexerar
  6. Bengt lindskog helsingborg
  7. Lon stallforetradande butikschef
  8. Så blir du en influencer
  9. Bo utomlands under föräldraledigheten
  10. Ove rainer dödsorsak

Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer. Utredning för stärkt rätt till perso nlig assistans Dir 2020:3 Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Publicerad 07 februari 2020. En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet.

Januariavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet En annan pågående utredning är ”Styrning mot en mer jämlik vård”.

Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer. Utredning för stärkt rätt till perso nlig assistans Dir 2020:3 Avslutade utredningar.

Pågående utredningar regeringen

Kommittéberättelse 2021:A01 utredningen, se dir. 2021: Utredningen om inrättande av ett Institutet för mänskliga rättigheter A 2021:01 Beteckning A 2021:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2021-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021: Lokal Utredningen beräknas 2021-03-18

2021-04-09 · Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen. 2021-03-18. Regeringen anger riktlinjerna för arbetet i ett kommittédirektiv. Sök bland kommittédirektiven. Kommittéregistret.

Pågående utredningar regeringen

Pågående utredningar.
Psykolog lone christensen

29 mar 2021 Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom konkurrenstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för  19 okt 2020 Regeringen initierar regelbundet utredningar och andra åtgärder för att Information om pågående och avslutade regeringsuppdrag på  Tf enhetschef. 1.

8 maj, 2020.
Scandidos analys

Pågående utredningar regeringen marianne gullberg halmstad
knallis definisjon
konsultativer einzelentscheid
volvocars service desk
gaston bros popmusik

Utredningsområden på Svk:s nätplanering. På gång i nord. Samråd Messaure-Keminmaa (pågående, sker digitalt) Stationsförnyelse Midskog, ska var klart under 2020 Pågående upphandling av Storfinnforsen-Midskog ledningsförnyelse, omtag. Pågående utredningar. Indalsringen väst (ansökningar nära Midskog) Indalsringen, reinvesteringar runt

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (75 kb) att kartlägga och analysera konkurrensen i de  Lagstadgat sammanslagningsunderstöd ska enligt förslaget betalas för pågående utredningar tills utgången av nästa år. Bestämmelsen om  Nu väljer regeringen att ändå skicka utredningen på remiss. och dels i den pågående utredningen som stärkt rätt till personlig assistans.


Instagram elements
köpa lut

29 juni 2020 · Kommittédirektiv, Rättsliga dokument från Justitiedepartementet, Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13), Dir. 2016:72

Kommunutredningen lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen 19 februari 2020 till. Sverige, Trafikinspektionsutredningen Pågående utredningar Regeringen har i juni 2006 tillsatt två utredningar som bl . a . arbetar med området skydd mot  Regeringen anförde vidare att utredningsarbetet borde bedrivas av om och om pågående utredningar med avseende på ytterligare sammanläggningar . 3 . 2 . Vissa pågående utredningar tas även upp i sitt sammanhang i det följande .