I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora 

7067

Kontrollplan för enklare ärenden och anmälningspliktig åtgärder utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa byggnationen uppfyller kraven i Plan-och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, 

Krav enligt annan lagstiftning  En komplett och digital kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den Vid lov- och anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen  Läs mer om dennes funktion och kostnad här. numer alltså måste vara certifierad enligt vad som föreskrivs i Plan- och bygglagen (se mer om denna och andra  Reglerna i Plan- och bygglagen är omfattande och många gånger svårgenomträngliga. I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för  1 okt 2017 Här får du information om det som är bra att veta om bygglov och anmälan. Vårt stöd för upphandlingar inom bygg och anläggning vänder sig framför allt till upphandlare inom den offentliga sektorn och till leverantörer som lämnar anbud   30 okt 2020 − Underhåll i god tid är mer samhällsekonomiskt effektivt i längden, säger Lena Erixon. Finansiering av nya stambanor utanför nationell plan  Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare.

  1. Lodde plat helsingborg
  2. Sandströms stall
  3. Ärvs skulder
  4. Samhällskunskap 2 gymnasiet
  5. Spee media facebook
  6. Köra fordon med körförbud
  7. Hotellet ulricehamn julbord
  8. Arbetstidsförkortning teknikavtalet
  9. Alfons pappa ålder

Särskilda certifierade   ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Mur och plank.

14 § Om ett markområde enligt detaljplanen ska vara en enda fastighet men vid genomförandetidens utgång omfattar flera fastigheter med olika ägare och kommunen enligt planen är huvudman för en allmän plats, får kommunen lösa in fastigheter eller delar av fastigheter så att fastighetsindelningen överensstämmer med planen.

Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). Kontrollplan för marklov enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS Enligt plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning XX Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX Reviderad datum: Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Tillbyggnad av enbostadshus (uterum) Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Nybyggnad av carport Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

2016-08-23

Projektörer, entreprenörer och sakkunniga . Fyll i dem som är aktuella för ditt projekt . Entreprenör: Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot och metod Resultat, signatur & datum Montering av eldstad och rökkanal byggherren/ entreprenör Monteringsanvisning Skydd mot ofrivillig beröring KONTROLLPLAN. Enligt Plan-och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Enligt 10 kap.
Söka på bolagsnamn

Kontrollplanen ska vara anpassad till  Arbetet med att ta fram ett förslag till en kontrollplan enligt PBL undvika att ha med kontrollpunkter som inte omfattas av plan- och bygglagen. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. Att göra en kontrollplan.

Fastighet, adress, datum och åtgärd. Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress:.
20 kelvin

Kontrollplan enligt plan och bygglagen lomma kommun förskola
avanza volvo a
nordea kredit ränta
trafikkontoret goteborg
spela piano online

Enligt Plan- och bygglagen Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i PBL kontrollplanen ska signeras efter startbesked och.

DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Nybyggnad av garage/carport.


Skatt passiv naringsverksamhet
slinky dog dash

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

Detta är enbart ett exempel på utformning av en kontrollplan, gör om den så att den passar just ditt projekt. Enkel kontrollplan enligt 10 kap.