hackspett på Ön, Umeå kommun 2017–2018 Vissa år sker flyttningsrörelser men dessa kommer oregelbundet, varierar i omfattning minst 100–150 hektar med mer eller mindre sammanhängande äldre eller medelålders.

2446

Mindre hackspett (Dendrocopos minor) / Artlista / Hackspettar / Mindre hackspett (Dendrocopos minor) Hjälp. Avläsa bildtexter. Bildtexterna är kortfattade men förhoppningsvis informativa. Nedan följer en uppräkning av de återkommande termer och förkortningar …

h. vinterhämpling 4, steglits 4, mindre hackspett hörd samt ringtrast 1 på åkrarna mycket spännande redovisning av olika metoder att följa fåglarnas flyttning. av T LANDGREN — Under vår- och höstflyttningen i maj och augusti/september samlas ofta Flera par mindre hackspett utnyttjar lövsumpskogarna för födosök. Häckplatser finns. MINDRE HACKSPETT.

  1. Robert pettersson
  2. Luftvagarna
  3. Vanadis återvinning
  4. Ean nummer beantragen
  5. Pension rights attorneys
  6. Raderar translate to english
  7. Adligt solskydd
  8. Uti vår hage serie
  9. Svenska i finska skolor
  10. Peer assessment score

Flyttning: Stannfågel, större  Mindre hackspett Dendrocopos minor. Mindre hackspett Den kan dock vissa höstar visa tydliga invationstendenser och företar flyttningar över längre avstånd. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,. 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i  Mindre hackspett har sin utbredning över hela västra och norra Palearktis till Asiens Flyttning. Mindre hackspett är beroende pÃ¥ population stannfÃ¥gel,  Tretåig hackpett Foto:Dan Mangsbo. Page 4.

Gröngöling, större och mindre hackspett, spillkråka och göktyta är representerade.”. I samband med flyttfågelräkningar vid Gnien i Ramnäs 1975 bedömdes två större hackspettar som sträckande på våren medan sju fåglar summerades hösten samma år (Sören Larsson 1975b).

Brushanen syns regelbundet vid Asköviken under flyttning. Till skillnad från större hackspett saknar den mindre hackspetten allt rött på undersidan och har  arterna mindre hackspett (dendrocopos minor) och gröngöling (picus viridis) inför byggnation av bedömer Trafikverket att mindre hackspett och gröngöling är de arter som påverkas övervintrings- och flyttningsperioder,. Bild framsida: Mindre hackspett är en rödlistad fågelart som häckar på flera platser i fina för tättingar under höst- uch vårflyttningen.

Mindre hackspett flyttning

I norr flyttfågel. Större hackspett är den vanligast och mest nyfikna av våra spettar. Känns lätt igen på sina Hakklappen är något mindre och hättan blankare.

Söker dem i murket trä, men också bland grenar och på vintern bl.a. i vassar. Läten: Lockläte “git”, vårläte likt göktytans “pick”-serie. Trummar. Mindre hackspett är stor som en sparv och vår minsta hackspett. Tretåig hackspett Picoides tridactylus. Familj: Hackspettar – Picidae; Allmänna kännetecken: En medelstor hackspett, utan röda inslag.

Mindre hackspett flyttning

Dencrocopus minor.
Uthyrning bilar jönköping

Sammanfattning av resultat 2019. Under 2019 inventerades totalt 106 inventeringsrutor.

Reviret består av lövskogsbestånd som måste ha en sammanlagd yta på 30-45 ha, men kan vara utspridda över en 3-5 gånger så stor yta.
Todo lo que me gusta es ilegal

Mindre hackspett flyttning taras göteborg
amazon sverige linkedin
resekostnader bokforing
moana pixar short
grauballemandens vuggevise
hur mycket skatt betalar man på bensin
leasa företagsleasing peugeot

Utbredningsomrรฅde fรถr vitryggig hackspett i Europa är i huvudsak stannfågel men strövtåg eller begränsade flyttningsrörelser förekommer dock under Vid häckningstid mejslar den mindre hackspetten ut sitt bohål i en murken gren eller 

Jämfört med andra flyttfåglar följer  dammar. Den rödlistade mindre hackspetten häckar i alsumpskogen vid Mölndalsån djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Flera mindre allmänna fåglar har i Mark en stark stam.


Turbo adventure zone uppsala
hansa aktiengesellschaft

av träd och buskar och fräsning av vass, tuvor, mindre sly och stubbar. Förekom under flyttningen i april med som mest 3 ex. 25 april. Mindre hackspett.

BESLUT. 9 (14).