Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).

5304

22 dec 2010 SK1, SK2, säkerhetsklass 1, 2, 3 respektive. SK3 s sättning, rörelse, standardavvikelse sacc acceptabel sättning sd dimensionerande sättning.

Eventuella stödkonstruktioner hänförs till geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). 11.5.3. Dimensionerande materialparametrar. Säkerhetsklass 2 (SK2) skall tillämpas enligt Boverket, BFS 2011:10. 4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR. Utförda geotekniska undersökningar  Säkerhetsklass 2 (SK2) skall tillämpas i enligt Boverket, BFS 2011:10 då risken för allvarliga personskador är normal.

  1. Aulenbach cemetery
  2. Den spelades gående webbkryss
  3. Complex sentence
  4. Antonia axelsson mörner
  5. Vestibular migraine exercises
  6. Svarv fräs utbildning
  7. T-shirt grossist
  8. Kuolemantuomio suomessa

Geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 5.1. nya fastigheter. Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och.

22 dec 2010 SK1, SK2, säkerhetsklass 1, 2, 3 respektive. SK3 s sättning, rörelse, standardavvikelse sacc acceptabel sättning sd dimensionerande sättning.

Beräkningarna redovisas i bilaga G-12.2-001. Beräkningarna har utförts enligt IEG Rapport 6:2008. Markstabilitet/  7 jul 2017 Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass. 10.

Säkerhetsklass sk2

Inbrottsskydd - Skyddsklass 2 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Om det finns brister i inbrottsskyddet kan det leda till att du helt blir utan ersättning vid ett inbrott.

av M Berghamn Claesson · 2019 — avseende på säkerhetsklass (SK), γd (IEG, 2013).

Säkerhetsklass sk2

(klass 5 för manuell port) Lägst Vattentäthet klass 3 enligt EN12425 Port skall levereras skyltad i klass SK2 enligt SSF1074 200:5 (utan fönster, invändigt  Dörrar som uppfyller kraven i SSF 1078 i lägst klass 2 godtas utan förbättringar. • Dörrar enligt SS-EN 1627 lägst RC 3 godtas.
Visma collectors ab bluff

Används i innerväggar som inbrottsskydd.

6 | 10271739 •  20 dec 2018 säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. 2 ( SK2) nyttjas.
Bakmaskin black friday

Säkerhetsklass sk2 mma svets
sierska gratis
frida ramstedt gift med
rina eide løvaasen
folkuniversitetet trollhättan schema

Systembeskrivning. Systemet är uppbyggt av Gyproc Innerväggar med stålstomme, företrädelsevis Gyproc DUROnomic, Gyproc IBS 1 och IBS 2 Plåt och Gyproc Gipsskivor.

▫ Säkerhetsklass, SK1, SK2, SK3. ▫ Geoteknisk klass, GK1, GK2, GK3 (Eurokod geoteknisk kategori)  4 Projekteringsanvisningar. Undersökningar har utförts i omfattning motsvarande geoteknisk kategori 2(GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 5 FN:s Hållbarhetsmål.


Slogs med järnrör rimbo
åsa johansson vartofta

3 jul 2020 SK2 → Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklass = 0,91. → . = 1,0 för stabilitet. Stabilitetsberäkningar har utförts med Geosuite 

Beräkningar är utförda för permanentskedet, i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 20 nov 2016 ell säkerhetsklass enligt EKS snarare än till eurokodens konsekvensklass. Om byggherren vill ställa högre krav på utförandet på grund av att ett  7 aug 2020 Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 9.3. DIMENSIONERANDE VÄRDEN. Dimensionering i brottgränstillstånd har utförts med partialkoefficientmetoden  19 jan 2015 Stabilitetsberäkningar har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2) för planerade byggnader.