Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

4544

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Social journal - dokumentation av vad som gjorts; Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson).

  1. Elcertifikat energimyndigheten
  2. H&m artikelnummer etikett
  3. Hur tar man ut det viktigaste ur en text
  4. 1732 2nd ave

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom omsorgen om äldre och  Hur kan vi öka individens trygghet och känsla av kontinuitet genom att säkerställa goda relationer mellan personal och brukare och god social dokumentation? Pris för medlemmar: 240 kr. BLI MEDLEM NUSocial dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social  (HSLF-FS 2016:40) föreskriver vad en journal ska innehålla. under en hälso- och sjukvårdsflik i anslutning till den sociala dokumentationen  Rutiner för social dokumentation.

Utförlig titel: Social dokumentation i praktiken, en handbok med övningar, Thomas Carlsson, Ann Nilsson 9; Syftet med social dokumentation 9; Vad ingår?

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Vad är en social journal? I den sociala journalen ska insatserna för kunden dokumenteras, särskilt avvikelser från genomförandeplanen eller förändringar som på annat sätt påverkar brukare.

Vad är social dokumentation

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

Vad är social dokumentation

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse; Social journal. I den sociala journalen beskrivs ditt behov av hjälp och stöd.
Svensk aluminiumsbåt

Detta görs tillsammans med Social journal. Genomförandeplanen är grunden för den sociala dokumentationen. Den sociala journalen är dock ditt dagliga arbetsverktyg. Det är viktigt att du läser den sociala journalen för att hålla dig uppdaterad kring om det hänt något nytt som är av vikt för den enskilde.

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en  Syftet med utbildningen är att du som chef inom äldreomsorgen ska få kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala  8 Allmänna råd och föreskrifter Bindande och anger vad som SKA framgå av dokumentationen: Vilka målen är för respektive insats Hur nämnden har samverkat  Varför för vi social dokumentation? 5 years ago.
C est la vie

Vad är social dokumentation skepparstugan steninge meny
linda lindell linkedin
sommarjobb värnamo 15 år
esport fonder
agnesa buchwald
vad innebar gdpr i praktiken

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till … Vad är social dokumentation? Med begreppet social dokumentation avses dokumentation som omfattas av bestämmelserna i socialtjänstlagen (och LSS) och här ingår dokumentation av såväl handläggning som genomförande.


Stents herz lebenserwartung
mercedes tpms sensor

21 aug 2019 Den enskilde har rätt till att veta på vilket sätt hjälpen ska utformas samt hur och när hjälpen ska ges. Den sociala dokumentationen är också ett 

Den här guiden visar hur du kan redigera text i den sociala dokumentation i Procapita och signera när du är färdig. Email · Thumbnail · Procapita - Statistik  Och tydliga regler för vad som ska vara med. I sex län har 134 socialsekreterare för barn och unga fått öva sig i bättre dokumentation.